Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Associate Senior Title
CUI Linlin
DU Zhongming
Feng Lianjun
Fu Changmin
 
GU Lixin
GUO Jie
GUO Qian
HAO Jialong
 
HE Lanfang
HE Xinzhen
HU Bin
Hu Lianhuan
 
Huang Chao
HUANG Hao
HUANG Liangliang
JIA Lihui
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn