Staff
The Academicians
Professors
Associate Professor
Special-Term Associate Professor
Professor of Engineering
Associate Senior Title
 
 
 
 
 
 
Location: home > Staff > Special-Term
CAI Shuhui
CHEN Hongran
CHEN Shi
DONG Miao
 
DONG Yajie
GENG Zhi
GUO Licheng
GUO Songfeng
 
HE Yuyang
HU Fangyang
HUANG Guangyu
JIANG Hehe
 
Jiang Lei
KONG Yanlong
LI Hai
LI Shaoyang
 
 
COPYRIGHT @ INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
No. 19, Beitucheng Xilu, Chaoyang District, 100029, Beijing, PR China
Tel:010-82998001 Fax:010-62010846 Email:suoban@mail.iggcas.ac.cn